Bewindvoering

NCM bewindvoering biedt beschermingsbewind aan voor mensen die tijdelijk of blijvend hun financiën niet kunnen beheren.

Stap 1


Intakegesprek

Nadat NCM bewindvoering de aanmeldingsformulieren heeft ontvangen zal telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de consequenties van de bewindvoeringsmaatregel nog eens goed en rustig met u besproken. In dit gesprek wordt ook de werkwijze van ons kantoor met u besproken. Wij zullen met u meedenken of beschermingsbewind een passende maatregel is in uw situatie. Indien u besluit verder te gaan met de aanvraag onderbewindstelling, dan zullen wij u begeleiden met de aanvraag en meegaan naar de zitting van de rechtbank.

Stap 4


Overzicht houden

Bij aanvang bewind ontvangt u een unieke logincode om uw financiële overzicht in te kunnen zien.

Met de inloggegevens van Mijn OnView heeft u als cliënt de mogelijkheid om transacties in te zien die NCM Bewindvoering heeft gedaan op de beheerrekeningen die wij voor u in beheer hebben. Tevens kunt u het Budgetplan en een overzicht van uw inkomsten en uitgaven bekijken en afdrukken. Iedere maand wordt erop toegezien dat alle vaste lasten correct worden betaald mits het inkomen toereikend is.

Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met al uw gegevens. 

Stap 2


Procedure rechtbank

Indien u besluit verder te gaan met de aanvraag onderbewindstelling dan zal het verzoek tot onderbewindstelling door de bewindvoerder worden ingevuld en deze dient door u ondertekend te worden. Indien van toepassing wordt ook een akkoordverklaring door uw naaste familie ingevuld. De bewindvoerder vult de bereidverklaring in waar aangegeven word dat de bewindvoerder bereid is het bewind op zich te nemen. Deze documenten worden vervolgens opgestuurd naar de rechtbank.

Stap 5


Contact onderhouden

Er zal regelmatig telefonisch en/of schriftelijk contact worden gezocht met onze cliënten. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt ook contact met ons blijft opnemen over de stand van zaken. Een goede en duidelijke communicatie is voor NCM bewindvoering erg belangrijk.

Indien u niet tevreden bent over NCM bewindvoering en u komt er samen met uw bewindvoerder niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht kunt u schriftelijk aan NCM bewindvoering indienen.

Uw klacht zal volgens de klachtenregeling van NCM bewindvoering worden behandeld.


Stap 3


Starten bewind

Er wordt een budgetplan opgesteld en alle betrokken instanties die te maken hebben met uw inkomen, vaste lasten en schulden, worden aangeschreven.

Uw vasten lasten worden elke maand op tijd betaald evenals de regeling voor niet- problematische schulden.

Stap 6


Controle Rechtbank

Wij dienen jaarlijks uw financiële zaken te verantwoorden bij de kantonrechter. Dit doen wij door de Rekening & Verantwoording op te maken en in te dienen bij de Rechtbank. Deze controleert of het bewind het afgelopen jaar op de juiste manier is uitgevoerd.

WERKZAAMHEDENDe volgende werkzaamheden kunt u van ons verwachten:


 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Betalen van de vaste lasten
 • Betalen van leefgeld aan de cliënt
 • Versturen van maandelijkse financiële overzichten naar de cliënt
 • Aanvragen van bijzondere bijstand van de gemeente (inkomensafhankelijk)
 • Aanvragen van verschillende toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget)
 • Verzorgen van belastingaangifte (box 1)
 • Aanvragen van verzekeringen zoals WA, uitvaart en inboedelverzekering
 • Betalingsregeling voor niet problematische schulden
 • Inventarisatie van de schuldenlast
 • Aanleveren van een complete schuldendossier
 • Begeleiding van de cliënt naar de schuldhulpverlening
 • Declareren nota's bij de ziektekostenverzekeraar
 • Verzorgen van rekening en verantwoording aan het kantongerecht

Werkzaamheden die niet behoren tot de standaardtaken:


 • Aanvragen van identiteitskaart/paspoort
 • Aanvragen van een uitkering
 • Aanvragen van (bijzondere) bijstand anders dan voor de kosten van het bewind
 • Aanmelden bij het UWV werkbedrijf
 • Inschrijven als werkzoekende
 • Inschrijven bij de basisadministratie van de gemeente
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Verzorgen van belastingaangifte box 2 en 3
 • Betalingsregeling treffen voor problematische schulden
 • Werkzaamheden met betrekking tot de kinderen zoals het aanmelden voor een school, sport e.d.
T.    info@ncm-bewindvoering           

E.   06 26 32 70 75 (di t/m vrij van 10.30-15.00)

      Postbus 67026    1060 JA Amsterdam

NCM Bewindvoering voldoet aan alle eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren en is aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders NBPB.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.